FORUM DÉMOCRATIQUE BELGE
BELGISCH DEMOCRATISCH FORUM
BELGIAN DEMOCRATIC FORUM

  • Bienvenue sur ce forum qui est le vôtre !!! Vous êtes libre d'exprimer votre opinion en toute démocratie....!

  • Welkom op dit forum dat het uwe is !!!! Hier bent u vrij om uw opinie op een democratische manier te uiten....!

  • Welcome on this forum wich is yours!!! Here you are free to say your opinion on a democratic way....!

 

Any comments and suggestions ? mail to :

michke@chez.com